arom

Enomatic

Wine Art je 2015-te godine postao ekskluzivni distributer italijanske firme Enomatic, lidera na svetskom tržištu u proizvodnji uređaja za služenje vina na čašu.
U ponudi je više modela, od Enomata sa dva mesta za vino, do velikih instalacija sa preko pedeset mesta.
Enomatic mašine omogućavaju povećavanje prodaje vina (posebno kvalitetnijih), a pored toga, eliminišu mogućnost oksidacije vina.

Vino ostaje nepromenjeno preko tri nedelje od otvaranja boce!

Modeli

http://www.enomatic.com