arom

Naša destinacija nikada nije mesto, već novi način posmatranja stvari. (Henri Miler)

26. 12. 2018.

 

 

Photo credit: Nebojša Babić , Location credit: Prince Aviation