arom

Šljivovica “Baština 1858”


Region/Apelacija:
Sorta grožđa:
Godina berbe:
Alkohol:
Odležavanje:
Uparivanje sa hranom:
Nagrade: