arom
default image
logo

Domaines Rollan de By

Bordo


Vinarija sa njenih 180ha vinograda i devet šatoa smeštena je u severnom delu Medoka. Svoj san je od 1989.godine počeo da ostvaruje Žan Gijon koji je danas poznat kao tvorac „visoke mode“ u vinskom biznisu, iako je prethodno pratio očeve stope kao prodavac antikviteta i dizajner enterijera. Sa 5.670 solarnih panela koja je instalirao 2009.godine, postao je pionir nove generacije ekoloških vinograda. Svakom vinogradu i proizvodnji se pristupa sa najozbiljnijom preciznožću. Merlot i Cabernet Sauvignon su sorte grožđa koje su najzasupljenije u ovim vinogradima.

Château Greysac je osnovan 1700.godine ali svoju modernizaciju doživljava 1975.godine kada pripada Anjeli porodici koja je obnovila proizvodni deo, podrume i neke vinograde. Od 2012.godine je u sastavu Domaines Rolland de By i smatra se za jedno od najboljih imanja u celom Bordou.

Château Rollan de By je relativno mlado imanje koje je Žan Gijon kupio 1989.godine i povečao njegovu proizvodnju za čak 20 puta.

Château Haut Condissas, koji je dobio ime po ulici u kojoj se nalazi, postaje deo Domaines Rollan de By-a 1995.godine i proizvodi oko 6.000 sanduka vina godišnje a poznati su i kao imanje koje proizvodi Kosher Cuvee.